1. Ελλάδα
 2. Ιταλία
 3. Αυστραλία
 4. Γερμανία
 5. Βέλγιο
 6. Ολλανδία
 7. Γαλλία
 8. Ηνωμένο Βασίλειο
 9. Ισπανία
 10. Πορτογαλία
 11. Δανία
 12. Ουγγαρία
 13. Σλοβενία
 14. Σλοβακία
 15. Κύπρος
 16. Ισραήλ