Λίγα λόγια για τις Υπηρεσίες μας

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στην αγορά των μεταφορών εμπορευμάτων, αλλά και στο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία λειτουργούν με έναν και μοναδικό στόχο: την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή Οργάνωση, την Ασφάλεια και την Ταχύτητα των μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε προιόντος θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο όχημα για την μεταφορά του, ότι το φορτίο θα παραληφθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, θα μεταφερθεί ασφαλώς, και θα παραδοθεί σε άρτια κατάσταση στον προορισμό του την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αναμένεται.

Εξαγωγές

jpelekis services

Η Εταιρία αναλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση την μεταφορά ολόκληρων ή τμηματικών φορτίων εμπορευμάτων όλων των ειδών από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας προς όλες τις χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης αλλά και προς τρίτες χώρες (π.χ. Ελβετία, Κροατία κ.λ.π ).

Όπως και κατά τις εισαγωγές εμπορευμάτων, οι μεταφορές εκτελούνται είτε με φορτηγά ψυγεία είτε με απλά φορτηγά αυτοκίνητα, ανάλογα με το είδος και των όγκο των εμπορευμάτων.