Λίγα λόγια για τις Υπηρεσίες μας

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στην αγορά των μεταφορών εμπορευμάτων, αλλά και στο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία λειτουργούν με έναν και μοναδικό στόχο: την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή Οργάνωση, την Ασφάλεια και την Ταχύτητα των μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε προιόντος θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο όχημα για την μεταφορά του, ότι το φορτίο θα παραληφθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, θα μεταφερθεί ασφαλώς, και θα παραδοθεί σε άρτια κατάσταση στον προορισμό του την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αναμένεται.

Εισαγωγές

jpelekis services

Η Εταιρία αναλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση την μεταφορά ολόκληρων ή τμηματικών φορτίων εμπορευμάτων όλων των ειδών από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης προς την Ελλάδα.

Οι μεταφορές αυτές γίνονται είτε με φορτηγά ψυγεία είτε με απλά φορτηγά αυτοκίνητα, ανάλογα με το είδος  και την ποσότητα των εμπορευμάτων προς μεταφορά, καλύπτοντας τις οποιεσδήποτε ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
Παράλληλα μέσω των ανταποκριτών, που διαθέτουμε σε όλες τις ευρωπαικές χώρες, έχουμε τη δυνατότητα παραλαβής εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης.