Λίγα λόγια για τις Υπηρεσίες μας

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στην αγορά των μεταφορών εμπορευμάτων, αλλά και στο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία λειτουργούν με έναν και μοναδικό στόχο: την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή Οργάνωση, την Ασφάλεια και την Ταχύτητα των μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε προιόντος θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο όχημα για την μεταφορά του, ότι το φορτίο θα παραληφθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, θα μεταφερθεί ασφαλώς, και θα παραδοθεί σε άρτια κατάσταση στον προορισμό του την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αναμένεται.

Διαμεταφορές

jpelekis services

Η Εταιρία λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία και ως διαμεταφορέας, χρησιμοποιώντας εκτός των ιδιόκτητων αυτοκινήτων της και άλλα μεταφορικά μέσα τα οποία ναυλώνονται σε ετήσια βάση για λογαριασμό της.

H επιλογή των μέσων αυτών γίνεται με αυστηρά κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα της μεταφοράς, που προσφέρουν και τα δικά μας μέσα.