Λίγα λόγια για τις Υπηρεσίες μας

Η ποιότητα και η αξιοπιστία των υπηρεσιών μας βασίζεται στην πολυετή πείρα μας στην αγορά των μεταφορών εμπορευμάτων, αλλά και στο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρία λειτουργούν με έναν και μοναδικό στόχο: την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη σωστή Οργάνωση, την Ασφάλεια και την Ταχύτητα των μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε προιόντος θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο όχημα για την μεταφορά του, ότι το φορτίο θα παραληφθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή, θα μεταφερθεί ασφαλώς, και θα παραδοθεί σε άρτια κατάσταση στον προορισμό του την ακριβή ημερομηνία και ώρα που αναμένεται.

Αποθήκευση & Διανομή

jpelekis services

Η εταιρία μας κατασκεύασε καινούργιους αποθηκευτικούς χώρους, και μπορεί να προσφέρει συνοπτικά τις εξής υπηρεσίες:

  • Αποθηκεύσεις προϊόντων σε θερμοκρασίες από -28°c έως και + 20 c για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα επιθυμεί ο πελάτης
  • Προετοιμασία παραγγελιών (picking) σε επίπεδο παλετών, κιβωτίων, τεμαχίων ή βάρους σε κιλά.
  • Διαχείριση  αποθεμάτων.
  • Άμεση φορτοεκφόρτωση αυτοκινήτων και προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων

Παρέχουμε υψηλής τεχνολογίας ψυκτικούς θαλάμους, διασφαλίζοντας την απόλυτα ελεγχόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης κάθε τύπου εμπορεύματος, βάσει της ιδαιτερότητας του.

Διαθέτουμε μηχανογραφημένο σύστημα ERP παρακαλούθησης αποθήκης , το οποίο επιτρέπει στους πελάτες μας την εισαγωγή παραγγελιών, και τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της παραγγελίας και του αποθέματος  τους μέσω internet.