Ενδοκοινοτικές Μεταφορές

Κάθε εβδομάδα οργανώνονται και εκτελούνται μεταφορές με όλων των ειδών τα εμπορεύματα μεταξύ ενδοκοινοτικών χωρών. Ανάλογα τις απαιτήσεις των φορτίων χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα οχήματα.

Στην εταιρία μας θεωρούμε ότι όλη η Ευρώπη είναι μια γειτονιά.

16 Καθημερινοί Προορισμοί

 1. Greece
 2. Italy
 3. Australia
 4. Germany
 5. Belgium
 6. Netherlands
 7. France
 8. United Kingdom
 9. Spain
 10. Portugual
 11. Denmark
 12. Hunguary
 13. Slovenia
 14. Slovakia
 15. Cyprus
 16. Israel